วันนี้เด็กๆฝึกเขียนและอ่านผสมคำ ค่ะ
กิจกรรม ฝึกอ่าน และ เขียน
วันนี้เด็กๆฝึกเขียนและอ่านผสมคำ  มานี มานะ ป .1