เรียนรู้คณิตศาสตร์
กิจกรรมฝึกอ่านเขียน
พี่โฟกัสเรียนรู้การลบเลขโดยใช้กรอบ 10