อริยะ กิจกรรมวันนี้ พับนกและปืน ครับ

อริยะ กิจกรรมวันนี้ พับนกและปืน ครับ