งานศิละปะ: หอยทากฉีกตัดปะนะบายสี

งานศิละปะ: หอยทากฉีกตัดปะนะบายสี