ทานเสร็จแล้ว ช่วยล้างจาน
งานบ้างต่างๆ ที่สามารถทำได้แล้วตามวัย ทุกคนในบ้านจะช่วยกันทำ สำหรับทางนำจะต้องรับผิดชอบล้างจานของตนเองเมื่อทานอาหารเสร็จ บางครั้งก็ล้างจานกลางด้วย ตากผ้า พับเก็บเสื้อผ้าของตัวเอง จัดเก็บห้องของตัวเอง ช่วยเก็บผัก ช่วยทำอาหาร และงานอื่นๆ ในบางครั้งบางคราวตามที่ได้รับมอบหมาย