พี่โฟกัสเล่นจัดดอกไม้กับเพื่อนๆ
เล่นเพื่อเรียนรู้
พี่โฟกัส และเพื่อนๆพากันหาดอกหญ้า สีขาวมาปักเป็นบนก้อนโอเอซิส แล้วจัดให้สวยงามเป็นการเล่นตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆ