ด่วน! สทศ.เปิดให้ นร.เทียบเท่า ม.6 “กศน.-นาฏศิลป์-โฮมสคูล” สมัครสอบโอเน็ตได้แล้ว

วันที่ 26 ต.ค. นายสัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ. ได้เปิดให้นักเรียนเทียบเท่าชั้นม.6 ที่ต้องการใช้ผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) สามารถสมัครสอบโอเน็ตในระหว่างวันที่ 1-15 พ.ย. นี้ ผ่านเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th และจะประกาศผู้มีสิทธิสอบ สนามสอบ วันที่ 5 ม.ค. 2556  และจะสอบวันที่ 9- 10 ก.พ. 2556 ก่อนจะประกาศผลวันที่ 10 เม.ย. 2556 ทั้งนี้กลุ่มนักเรียนเทียบเท่าตามประกาศครั้งนี้ หมายถึง นักเรียนที่ไม่ได้ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แก่ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นาฏศิลป์ อาชีวศึกษา การจัดการศึกษาโดยครอบครัว หรือโฮมสคูล เป็นต้น

นายสัมพันธ์กล่าวว่า ที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเรื่องการใช้ผลการทดสอบโอเน็ต เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการสำเร็จการศึกษาของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ทั้งระดับชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 โดยจะใช้ผลการเรียนของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษาและคะแนนโอเน็ต สัดส่วน 80 ต่อ 20 ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 รวมทั้งมีการนำผลโอเน็ต ม.6 ไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา (แอดมิชชันกลาง) หรือนำผลคะแนนไปใช้ในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในสถาบันต่างๆ อาทิ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม สทศ.ต้องการกำชับให้นักเรียนที่มีความจำเป็นที่จะใช้ผลคะแนนสอบโอเน็ต ม.6 ตามที่กล่าวมา สมัครสอบภายในระยะเวลากำหนด เพื่อประโยชน์ของตัวนักเรียนเอง

ขอบคุณข้อมูลจาก มติชนออนไลน์ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 15:11:11 น.

ที่มา http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1351239141&grpid=&catid=19&subcatid=1903