พี่โฟกัสไปขึ้นเวทีฟ้อนล่องแม่ปิงประยุกต์ดาบในวันลอยกระทง
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย
วันนี้เป็นวันลอยกระทง พี่โฟกัสไป ลอยกระทงพร้อมกับครอบครัวและก็ได้ไปขึ้นแสดงเวที ฟ้อนล่องแม่ปิงประยุกต์ดาบ ในวันลอยกระทง ที่อบต.น้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ