พี่โฟกัสไปลอยกระทงคืนสุดท้าย
กิจกรรมนักเรียน
พี่โฟกัสไปลอยกระทงในเทศกาลวันลอยกระทงคืนท้ายที่อำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่