บทความ

Unnop
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

by Unnop on Jun 08, 2012

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับสมบูรณ์ พร้อมทั้งมาตรฐานการเรียนรู้ (เผื่อว่าครอบครัวใดต้องการจัดแบบอิงหลักสูตรแกนกลางใช้อ้างอิงดูเป็นแนวทางในการเขียนแผน, จัดการศึกษานะคะ)[break]

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

Posted in รอบรู้โฮมสคูล

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง