เรียนรู้ภาษาไทย
กิจกรรมฝึกอ่านเขียน
พี่โฟกัสฝึกอ่านและฝีกเขียนคำตามรอยปะ แล้วก็ฝึกเขียนคำเป็นประโยคโดยฝึกเขียนด้วยตนเองตามตัวอย่าง