ท้องฟ้าจำลองเมื่อโตพร้อมจะไปเรียนรู้​ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่​
ซาท้องฟ้าจำลอง เมื่อโตพร้อมจะไปเรียนรู้​ท้องฟ้าอันกว้างใหญ่​ ทองฟ้าจำลองจึงเป็นสถานที่เรียนรู้ที่น่าสนใจ​ และใกล้บ้านมาก