ช่วยแม่เก็บฟืน
กิจกรรมงานบ้าน
วันนี้พี่โฟกัสเรียนรู้กิจกรรมงานบ้านช่วยแม่เก็บฟืน โดยได้เรียนรู้การบวกเลขโดยนับฟืนที่เก็บได้ และได้ออกกำลังกายโดยการเก็บฟืนได้บริหารกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ และยังเป็นกิจกรรมนันทนาการช่วยผ่อนคลายทำให้รู้สึกสนุกสนาน และยังเป็นการสอนให้รู้จักการทำงานบ้าน