ทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ
กิจกรรมฝึกอ่านเขียน
พี่โฟกัสทำแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษวันนี้ฝึกเขียนตัวอักษร G H I J K  และระบายสีให้สวยงาม