ไปเที่ยวงานวันข้าวหอมมะลิ
กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่
วันนี้เป็นงานประจำปีของอำเภอพร้าวคือวันข้าวหอมมะลิ ซึ่งจะจัดทุกปีที่สหกรณ์การเกษตรพร้าว จะมีซุ้มนิทรรศการตางๆของหน่วยงานต่างๆมาแสดง การสาธิตวิธีเกี่ยวข้าว งานเกี่ยวกับเกษตร ต่างๆมากมาย มีซุ้มดอกไม้ด้วยสวยงามมากเลยพี่โฟกัสชอบมาก