เดินนับเลข
เล่นเพื่อเรียนรู้
พี่โฟกัสเดินฝึกนับเท้า โดยนับเลขเลขไปด้วยว่าเดินไปกี่ก้าวแล้ว พอเดินไปครบแล้วก็เดินกลับ เป็นการฝึกสมาธิและฝึกนับเลข แก้เป็นการออกกำลังกาย