พี่ครับผมอยากทราบว่า เรียน homeschool แล้วจะเรียนรด.ได้ไหม
ถาม: คือผมไม่อยากเกนทหารอ่ะครับ จะเรียนรด.ได้ไหม
ตอบ: ขณะนี้ สมาคมบ้านเรียนไทยเตรียมดำเนินการ เพื่อให้เด็กบ้านเรียนรุ่นต่อไปตั้งแต่ปีการศึกษาหน้า ต้องได้รับสิทธิในการสมัครเรียน ร.ด. ค่ะ ที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการซึ่งรับผิดชอบ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ละเลยการประสานนโยบายไปสู่การปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบที่เด็กบ้านเรียนจะมีสิทธิสมัครเรียน ร.ด.ได้เสมอภาคเช่นเดียวกับการศึกษาในระบบโรงเรียนตามสิทธิในการจัดการศึกษาโดยครอบครัวค่ะ via @กนกพร