พี่โฟกัสรดน้ำผักในสวน
กิจกรรมเกษตรอินทรีย์
พี่โฟกัสรดน้ำผักในแปลงผัก วันนี้เข้าไปน้ำในแปลงถั่วฝักยาวและแตงกวาค่ะ ยังไม่งอกได้ไม่กี่วันค่ะแต่ต้องรดน้ำทุกวันเช้าเย็น กิจกรรมอินทรีย์เป็นกิจกรรมออกกำลังกายคลายเครียดและเสริมสร้างสมาธิให้เด็กเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายด้านอารมณ์และจิตใจ