มาปลูกผักกันค่ะ
กิจกรรมเกษตรอินทรีย์
วันนี้พี่โฟกัสกับพ่อจะลงแปลงปลูกผักกันมี แตงกวาสีเหลือง ผักคะน้า ผักสลัดมีดอกเทียนด้วยค่ะอันนี้พี่โฟกัสคนซื้อมาค่ะ เสร็จแล้วก็พรวนดินแล้วก็รดรดน้ำผัก โดยใช้สายยางรดน้ำผัดค่ะ วันนี้นอกจากให้ออกกำลังกายเรายังจะได้ผักปลอดสารเคมีกินด้วยและยังจะได้ดอกไม้สวยๆของพี่โฟกัสด้วย กิจกรรมวันนี้ได้เสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายและด้านอารมณ์และจิตใจและด้านสติปัญญาเพราะเป็นการฝึกสมาธิที่ดีเยี่ยม และยังได้กิจกรรมคณิตศาสตร์ นับเลขจากการนำเมล็ด ที่หยอดลงปลูกในแปลงผัก การนับหลุมที่ขุดปลูกในแปลงผัก