การแพ็กสลัดส่ง​
กิจกรรม​วีถีเกษตรอินทรีย์​คณิตศาสตร์​ประจำวัน
การแพ็กสลัดส่งตลาด​
เรียนรู้​เรื่อง​การปลูกแล้ว​ ก็เรียนรู้เรื่องการจัดการ​ตนเอง​ ตามวีถีเกษตรอินทรีย์​