กิจกรรม​ปันกับเพื่อนๆ
ปันจักรยาน​รวมกันไปดูเขื่อน​ห้วยทราย ดูธรรมชาติ​
เป็นอีกกิจกรรม​หนึ่งที่เด็กกลุ่มบ้านเรียน
ทำกิจกรรม​ร่วมกัน​ปันไปเรียนรู้ธรรมชาติ​และได้ออกกำลังกาย​พูดคุยสนทนา​กันอย่างสนุก​สนาน​