งานบ้าน 2020
-0v0-
ปีนี้พราวก็ยังทำงานบ้านประจำอย่างสม่ำสเมอเช่นเดิม
 
งานบ้านของพราวมี
ล้างจานตอนเช้า ซักผ้า-ตากผ้า-ผับผ้า ทุกวันพุธ กวาดห้องทุกเช้า ถูห้องวันอาทิตย์ ล้างพัดลมเดือนละสองครั้ง และล้างห้องน้ำวันศุกร์
 
 
 
:ทำงานบ้านได้อะไร:
 
ทักษะชีวิต: แม่บอก อันนี้พราวก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร ;-;
 
ส่วนตัวพราวคิดว่างานบ้านคือสิ่งที่ต้องทำทุกวัน จะลืมบ้างขึ้เกียจบ้างก็ไม่เป็นไร
 
-0v0-
 
#กลุ่มโครงเรื่องสัมพันธ์