กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ประมวลภาพร่องรอยการเรียนรู้ #กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ ศึกษาเรียนรู้วิชาศิลปะหลากหลายแขนง เพื่อเข้าใจ ค้นหาและพัฒนาแนวทางของตนเองบนเส้นทางเดินสายศิลปินที่ตนเลือก ด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธา - จิตรกรรม - ประติมากรรม - การแต่งกาย - การทำอาหาร - การถ่ายแบบแฟชั่น - สถาปัตยกรรม - นาฏศิลป์ - Comercial Art #บ้านเรียนออร์ก้าLifeIsLearn #OrcaHomeSchool
นำแรงบันดาลใจจากทะเลมาสร้างงานจิตรกรรมชุด "ทะเลในความทรงจำ"
ณ อ่าวไข่ จ.ระยอง
 
ชื่องาน : ทะเลในความทรงจำ #1
เทคนิค : สีอะคริลิค
 สถานะ : SOLD OUT (ครูนารถ)