กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ
ประมวลภาพร่องรอยการเรียนรู้ #กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ ศึกษาเรียนรู้วิชาศิลปะหลากหลายแขนง เพื่อเข้าใจ ค้นหาและพัฒนาแนวทางของตนเองบนเส้นทางเดินสายศิลปินที่ตนเลือก ด้วยความมุ่งมั่นและศรัทธา - จิตรกรรม - ประติมากรรม - การแต่งกาย - การทำอาหาร - การถ่ายแบบแฟชั่น - สถาปัตยกรรม - นาฏศิลป์ - Commercial Art #บ้านเรียนออร์ก้าLifeIsLearn #OrcaHomeSchool
นำแรงบันดาลใจจากทะเลมาสร้างสรรค์งานจิตรกรรมชุด ทะเลในความทรงจำ ณ อ่าวไข่ จ.ระยอง
 
ชื่องาน  :  ทะเลในความทรงจำ #2
เทคนิค  :  สีอะคริลิคบนผ้าใบ
สถานะ  :  SOLD OUT (ครูนารถ)