เพื่อนๆมาเที่ยวบ้านค่ะ
กิจกรรมเล่นกับเพื่อน
วันนี้มีเพื่อนๆมาเล่นที่บ้านพี่โฟกัสหลายคนเลยเป็นเด็ก นักเรียน โฮมสคูลกันเลย แต่ยังไม่ครบแก๊งเด็กโฮมสคูลอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ วันนี้ได้เล่นสนุกกับเพื่อนๆและยังได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ในกิจกรรมเล่นต่างๆ สร้างพัฒนาการด้านร่างกายด้านอารมณ์และจิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาอีกด้วย