กรอกน้ำแช่ตู้เย็น
ล้างขวดและกรอกน้ำปิดขวดให้แน่น
ฝึกรับผิดชอบตามหน้าที่​ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่