ช่วยแม่กวนวุ้นน้ำหวาน
ช่วยกันทำได้ความสนุกและบริหารกล้ามเนื้อ
บริหารก้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่เรียนรู้วิธีทำอาหารที่เด็กชื่นชอบ