กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าย สสส. เรียนรู้เรื่องอาหารดีมีประโยช

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าย สสส. เรียนรู้เรื่องอาหารดีมีประโยชน์ โภชนาการ ระบบการย่อยอาหาร กิจกรรม การเรียนรู้ใช้ชีวิต ทักษะการเข้าสังคม เรียนรู้อยู่กับผู้อื่น ปฏิบัติตามระเบียบสังคม เคารพกติกามารยาท