เรีบนรู้ธรรมชาติ ศึกษาธรรมชาติ จากการเรียนรู้ประสบการณ์จริง

เรีบนรู้ธรรมชาติ ศึกษาธรรมชาติ จากการเรียนรู้ประสบการณ์จริง เรียนรู้ธรรมชาติ ความสมดุลย์ ของสิ่งมีชีวิตที่ต้องพึ่งพาอาศัยกัน เข้าใจความสำคัญของธรรมชาติ และค่อยๆซึมซับ ในการหวงแหนธรรมชาติ

by Preeyada on Feb 04, 2021

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page