ถั่วหมดเก็บมะเขือต่อ
ลงถั่วได้10วัน​แซมมะเขือ​ยาวต่อ​
วันนี้เพื่อ​นบ้านมาขอซื้อผัก​น้องเบนซ์​พาเก็บผักค่ะ​