อุ​้​ยกับหลาน
ทุกวันเย็นของครอบครัว​จะพากันนั่งคุยกันตามประสา​อุ้ยหลาน
เ​รี​ยนรู้เรื่อง​การอยู่ร่วมกั​น​