เรียนรู้​นอกบ้าน​
กิจกรรม​ออกกำลังกายปั่นกับเพื่อนๆ
ปั่นไปเรียนรู้​เรื่องน้ำที่อ่างเก็บน้ำห้วยทราย​ เห็น​ธรรม​ชาติ​ป่าไม้​ต้นน้ำที่อนุรักษ์​สิ่งแวดล้อม​