การเรียนรู้ด้านวิชาการ ป.4
- คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- เรียนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์กับคอร์สออนไลน์-ชองเพจ Deedeal
-  เรียนรู้เทคโนโลยีจากการใช้สื่อในชีวิตประจำวัน