เรียนรู้พัฒนาตนเองด้าน ศิลปะ งานประดิษฐ์ และงานฝีมือ ป.2
น้ำตก
หัดวาดเองดูตามยูทูป
หัดวาดรูปเองดูตามในยูทูป
ฝึกทักษะในด้านศิลปะ วาดรูป ระบายสี ฝึกระบบประสาทสัมพันธ์ผ่านการทำงานศิลปะวาดรูป สื่อสารถ่ายทอดตามจินตนาการ
แนะนำตัว
 
- เรียนคอร์สวาดรูปที่สถาบัน Star Art  และฝึกวาดรูปเองที่ชอบดูตามในยูทูป
   -  หัดใช้อุปกรณ์ช่าง ให้ชำนาญคล่องมือ  เพื่อพัฒนาในชั้นต่อไป
-   เบื้องต้นหัดตอกตะปูให้ไม่โดนมือ
 
-   ร้อยเข็มเย็บผ้า ให้หัดเย็บกระเป๋า