กีฬาเพื่อสุขภาพ ป.4
รู้จักประโยชน์ของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาร่างกายให้แข็งแรง จิตใจแจ่มใส มีทัศนคติที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา
เล่นฟุตบอลกันตอนเย็น