17/09/63 09:30 เรียนรู้ การตัดกระดาษและร้อยเชือก การวาดรูปอย
17/09/63 09:30 เรียนรู้ การตัดกระดาษและร้อยเชือก การวาดรูปอย่างอิสระและระบายสี การสมมุติสมาชิกให้กับรูปที่วาด การปั้นแป้งและนำมาประกอบเป็นเรื่องราว การเรียนรู้สัญลักษณ์อักษรไทยและอังกฤษ