ถ้าท่านกำลังจะเขียนแผนการจัดการศึกษาระดับอนุบาล (ปฐมวัย) ขอแนะนำดังนี้

พอดีช่วงนี้กำลังจะเขียนแผนให้ทางเขตในระดับอนุบาล เลยมีข้อแนะนำดังนี้ 

หรือแถมอีกหน่อย ที่หน้า page http://www.facebook.com/sgklmyhomeschool ช่วงวันที่ 24 มกราคม 2556 เป็นต้นไป
3) ก็น่าจะลงมือเขียนได้เลยนะ ถ้าต้องการฟอร์มเปล่า ไปที่ http://www.facebook.com/download/496889353694690/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3_%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88_%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8_%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3_%E0%B8%A7.docx

*** ปล. เพิ่งเริ่มต้นจริง ๆ ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะมาแก้ไขเพิ่มจ้า

อยากรู้จักหลักสูตรประเทศอื่น เลยไปดูของ finland 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ Finland กับ ไทย