บทความ

Patai
ถ้าท่านกำลังจะเขียนแผนการจัดการศึกษาระดับอนุบาล (ปฐมวัย) ขอแนะนำดังนี้

by Patai on Jan 28, 2013

พอดีช่วงนี้กำลังจะเขียนแผนให้ทางเขตในระดับอนุบาล เลยมีข้อแนะนำดังนี้ 
หรือแถมอีกหน่อย ที่หน้า page http://www.facebook.com/sgklmyhomeschool ช่วงวันที่ 24 มกราคม 2556 เป็นต้นไป
3) ก็น่าจะลงมือเขียนได้เลยนะ ถ้าต้องการฟอร์มเปล่า ไปที่ http://www.facebook.com/download/496889353694690/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3_%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88_%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8_%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%A3_%E0%B8%A7.docx

*** ปล. เพิ่งเริ่มต้นจริง ๆ ถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะมาแก้ไขเพิ่มจ้า

อยากรู้จักหลักสูตรประเทศอื่น เลยไปดูของ finland 
http://www.homeschoolnetwork.org/content/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87-Finland-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-.html

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง