บทความ

Unnop
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของ Finland กับ ไทย

by Unnop on Feb 14, 2013

กำลังทำแผนการศึกษาให้ลูก เห็นหลักสูตรบ้านเราแล้วรู้สึกว่า "เยอะ" ไป แต่จะบอกได้ไงว่าเยอะ ถ้าไม่เทียบกับคนอื่น เลยคิดถึงที่เค้าชื่นชมกันมากคือประเทศฟินแลนด์ เลยไปหาข้อมูลเพิ่มได้ที่น่าสนใจมาดังนี้ 
 
ของ Finland
 
คู่มือ โหลดได้เป็น pdf เลยเชียว เป็นของปี 2003 หรือ 2004 นี่แหละ
http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/267671cb-0ec0-4039-b97b-7ac6ce6b9c10

u
pdate ของปี 2010 เป็น http://www.oph.fi/download/153504_national_core_curriculum_for_pre-primary_education_2010.pdf
 
 
มีรายละเอียดเกี่ยวกับภาพรวม ปรัชญาพื้นฐานการศึกษา และแนวทางในการจัดการศึกษาระดับต่าง ๆ ตั้งแต่แรกเกิดจนแก่เลย 
 
ของไทย 

Posted in รอบรู้โฮมสคูล

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง