ปันปัญญ์ชงกาแฟ จัดโต๊ะกาแฟให้แม่
ปันปัญญ์ชงกาแฟ จัดโต๊ะกาแฟให้แม่ 
เด็กจัดโต๊ะมีดอกไม้ มีจานรอง
เสริฟกาแฟเหมือนเวลาไปกินกาแฟตามร้านหรือคาเฟ่