ปันปัญญ์กับเลโก้และตัวต่อของเขา
ปันปัญญ์ชอบต่อเลโก้ ได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กดีมากชอบต่อเป็นรูปบ้าน 
การต่อมาตลอด เห็นได้ว่าเด็กต่อได้ซับซ้อนขึ้น 
เนื่องจากที่บ้านชอบดูรีวิวบ้าน รีวิวการออกแบบสวน
เด็กก็ใช้เลโก้ถ่ายทอดบ้านในแบบของตัวเองออกมา
เหมือนการทำโมเดลตัวอย่างบ้าน 
มีเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆ เช่น บางหลังมีมุมถังปุ๋ยหมัก แบบที่ช่วยกันทำที่บ้านด้วย
เลโก้บางแบบจะเป็นแนววิศวกวรรม สอน Mechanic การยก การหมุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

by บ้านเรียนปันปัญญ์ on Mar 18, 2021

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page