ภาคผนวกก.เรียนรู้​ตามวิถีชีวิต​ ​เรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้​ จากหน่วยงาน
Workshop​ cupcake, โครงการ​ส่งเสริมรัก​การ​อ่านอุทยาน​การเรียนรู้​CLP, โครงการ​พลังงาน​สะอาด​
ภาคผนวกก.เรียนรู้​ตามวิถีชีวิต​ เรียนรู้ตามแหล่งเรียนรู้​ จากหน่วยงาน-ตามแม่ไปอบรมเรื่องพลังงานสะอาดของกศน.ได้พบปะพูดคุยกับคนหลากหลายวัย-work shop​ cupcake

by Pimpanida on Mar 26, 2021

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page