ภาคผนวก​ ก.​ เรียนรู้​ตาม​วิถีชีวิต -ตามแม่ไปหน่อยเลือกตั้งอ

ภาคผนวก​ ก.​ เรียนรู้​ตาม​วิถีชีวิต -ตามแม่ไปหน่อยเลือกตั้งอบจ., เทศบาล -​ตามรอยองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น​ -​รู้จักอดทนอคอยต่อแถวซื้อสินค้า​ รู้จักสิทธิหน้าที่ของพลเมือง​ตามระบอบประชาธิปไตย​