ภาคผนวก​ ก.เรียนรู้​ตาม​วิถีชีวิต​ เข้าใจสภาพ​แวด​ล้อ​มที่มี​อิทธิ​พ​ลต่อ​วิถีชีวิต​
สร้างตามภูมิปัญญา​เช่นบันไดจะไม่ติดกับตัวบ้านเพื่อป้องกันแมลง​ ปลวก
บ้านเรือนท้องถิ่น​เมืองนคร
ขอยลูกเนียงครั้งแรก
ลูกเนียง
ทำสร้อยจากใบมันสำปะหลัง
ต้นยางพารา
ปีนต้นไม้ครั้งแรกของแชมพู​
ภาคผนวก​ ก.​ เรียนรู้​ตาม​วิถีชีวิต - เรียนรู้​เข้าใจลักษณะนิเวศวัฒนธรรมความแตกต่างระบบนิเวศ สภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ ผู้คนประโยชน์ของธรรมชาติที่มีต่อมนุษย์

by Pimpanida on Mar 26, 2021

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page