ภาคผนวก​ข.สิ่ง​ประดิษฐ์​และ​การทดลอง​ จัดทำบัญชีการงานจัดสรรวางแผนการใช้จ่ายการทำงานช่วยแม่หารายได้
บริหารจัดการเงิน​ รู้ค่าของเงิน คำนวณรายรับรายจ่าย ใช้เงินอย่างประหยัด
จัดทำบัญชีการงานจัดสรรวางแผนการใช้จ่ายการทำงานช่วยแม่หารายได้เพื่อสิ่งของที่ตนเองต้องการเช่นถอนผมขาวให้ครูป้ายุเพื่อรวบรวมเงินมาซื้อจักรยาน

by Pimpanida on Mar 26, 2021

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page