ภาคผนวก​ง.​ ศาสนาวัฒนธรรม​ประเพณี​ วันสำคัญทางศาสนา
ร่วมกิจกรรมทางศาสนาในโอกาสสำคัญและแต่งชุดไทยหรือชุดท้องถิ่นที่มีโอกาสไปร่วมกิจกรรม (ช่วงที่ไม่ล็อค​ดาวน์)​ ร่วมอนุรักษ์ส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
ศาสนา​วัฒนธรรม​ประเพณี​ธำรงค์​รักษาประเพณี​

by Pimpanida on Mar 26, 2021

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page