ภาคผนวก​ง.​ ศาสนาวัฒนธรรม​ประเพณี​ โฮมสเตย์​กับวัฒนธรรม​ท้องถิ่น​
ตักบาตร​ภิกษุณี​
ร่วมทำขนมโค
ปั้นขนมโค
ทานข้าวผักท้องถิ่น​เพียบ
เที่ยวธรรมชาติ​
วิสาหกิจ​ชุมชน​เลี้ยงแพะ
ปลาในธรรมชาติ​
โฮมสเตย์​เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ้าของบ้านพร้อมถ่ายทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นทั้งทางด้านอาหารการกินการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนในถิ่นนั้นๆ
การท่องเที่ยวรูปแบบโฮมสเตย์​ซึมซับวัฒนาธรรม​ประเพณี​ในวิถีชีวิต​ของ​ท้องถิ่น​นั้นๆ

by Pimpanida on Mar 26, 2021

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page