ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ
ทำกิจกรรม จับของขวัญ ฝึกการเข้าสังคม พัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม
ทำกิจกรรม จับของขวัญวันกับเพื่อนๆที่สวนอุธยาน 100 ปี มีณาได้ฝึกเรียนรู้เข้าสังคม รู้จักยอมรับกับสิ่งของที่ได้ และฝึกการทำตามกติกา  นอกจากนั้นก็ได้วิ่งเล่นออกกำลังกายกลางแจ้งกับเพื่อนหลายชั่วโมง