จิตอาสา : ไถ่ชีวิตโค-กระบือ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ​ (ขอนแก่น) 🐃🐂
น้ำใจเล็กๆ​ จากมนุษย์​เด็กคนหนึ่ง