งานศาสนา : วันคล้ายวันเกิดอิมามมะฮฺดี
พบปะเพื่อนๆในวันฉลองวันคล้ายวันเกิดของหลานของท่านศาสดามุฮัมมัด ท่านอิมามมะฮ์ดี ในวันที่ 15 ชะอฺบาน (เดือนอิสลาม)