งานปักเสื้อผ้าฝ้าย
เห็นเสื้อว่างๆ เอามาเติมสีสันสักหน่อย!
ริตาได้เสื้อผ้าฝ้ายสีเขียวมินท์มา 1 ตัว และรู้สึกว่ามันโล่งไป จึงวาดดอกไม้และเลือกไหมกับเลื่อมที่คิดว่าเหมาะสมที่จะเพิ่มเติมลงไปในเสื้อตัวนี้